Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
czym ogrzewasz dom
PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI!
Uwaga! Do 30 czerwca 2022 r. właściciele budynków, zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw, muszą złożyć deklarację czym są ogrzewane nieruchomości. Brak złożenia deklaracji grozi karą grzywny. Jeśli dom ma nowe źródło tzn. zainstalowane po 1 lipca 2021 r., to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni. Deklarację złożysz w swoim Urzędzie Gminy. Deklaracja do pobrania - kliknij tutaj

Finisz konkursu na rybne przysmaki

konkurs-rybny-w-krynicach2023-plakat

W Krynicach trwają przygotowania do dorocznego "Święta ryby i tataraku". Tegoroczna impreza odbędzie się w drugą niedzielę czerwca, a jednym z jej elementów będzie rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego na najlepszą rybną potrawę.

Swoje danie mogą przygotować zarówno osoby fizyczne, jak i stowarzyszenia czy koła gospodyń wiejskich z gminy Krynice.

Autorzy mają pełną dowolność w doborze zarówno samych ryb, jak i rodzaju potrawy. Jury będzie oceniać nie tylko ich smak, ale również wygląd i pomysłowość podania.

Czytaj więcej: Finisz konkursu na rybne przysmaki

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszalni ścieków - Zgłoszenie

szamboSzanowni Mieszkańcy.


Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Wójt Gminy Krynice informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297t.j), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Krynice wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.


Zgłoszenia należy dokonać do dnia 30 czerwca 2023 r.
osobiście lub wypełniony formularz przesłać na adres: Urząd Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice. Druki zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Gminy Krynice pokój Nr 1 oraz na stronie internetowej www.krynice.pl (u góry strony w zakładce: WZORY WNIOSKÓW).


W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.


Wójt Gminy Krynice przypomina również, iż każdy właściciel nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych oraz okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi podczas kontroli.

            Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Załączniki:

pdf ikona Zgłoszenie do ewidencji (PDF do druku)

ikona docZgłoszenie do ewidencji (EDYTOWALNY)

 

Wójt Gminy Krynice

/-/ Jacek Wiśniewski

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia-sciekowWójt Gminy Krynice informuje, że w roku bieżącym planowane jest zorganizowanie programu mającego na celu  dofinansowanie  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych z tereny Gminy Krynice. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby, aby taka oczyszczalnia powstała przy ich budynku mieszkalnym (na działce stanowiącej ich własność) do złożenia Deklaracji wstępnej przystąpienia do projektu polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krynice. Druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej Gminy Krynice www.krynice.pl (u góry strony w zakładce: WZORY WNIOSKÓW) oraz w Urzędzie Gminy Krynice pokój  Nr 2.


Wstępne założenia programu zakładają dofinansowanie budowy na poziomie 80% kosztów inwestycji jednak nie więcej niż 15 000,00 zł. Faktyczna wartość dofinansowania zostanie określona na podstawie zebranych deklaracji wstępnych.


Po podpisaniu umowy o dofinansowanie właściciel nieruchomości zobowiązany zostanie do:

- uzyskania zgłoszenia/pozwolenia budowlanego,
- dostarczenia dokumentacji technicznej oczyszczalni,
- wykonania montażu oczyszczalni,
- przedłożenia faktury z montażu wraz z protokołem odbioru/rozruchu instalacji.


Program realizowany będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania przysługiwać będzie osobom, które złożą w Urzędzie Gminy Krynice deklarację wstępną.

Deklaracje należy składać do 15 czerwca 2023r. do tutejszego urzędu osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Urząd Gminy Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice.

 

Deklaracja wstępna przydomowe oczyszczalanie ścieków (format PDF)

Deklaracja wstępna przydomowe oczyszczalanie ścieków (format DOCX)

 

Wójt Gminy Krynice
/-/ Jacek Wiśniewski

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

DocScan page-0001

Ostrzeżenie meteorologiczne - Burze z gradem

ostrzezenieburze

Zbiórka Elektrośmieci

  elektrosmieci 2 2023   elektrosmieci 1 2023 

bip

KrynicePieknazNatury

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raport 2020

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com