Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Wycieczka uczestników Klubu Seniora w Krynicach w Bieszczady

senior flaga

4W dniach 14 – 16 września 2022 r. członkowie Klubu Seniora w Krynicach uczestniczyli w wycieczce w Bieszczady. Program wycieczki był bardzo rozbudowany, a uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić wiele ciekawych miejsc. Pierwszego dnia wycieczki seniorzy zwiedzili XVI-wieczny zamek w Krasiczynie, Muzeum Historyczne w Sanoku oraz rynek w Sanoku.
Drugiego dnia seniorzy zwiedzili m.in. Izbę Regionalną Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych,  Muzeum Przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych, oraz zagrodę pokazową żubrów w Mucznem. Seniorzy podziwiali bieszczadzkie krajobrazy z punktu widokowego na Przełęczy Wyżnej, spacerowali szlakiem „Źródełko św. Michała”  w pobliżu kopalni ropy naftowej, oraz po koronie zapory w Solnie. Niezapomnianych wrażeń seniorom dostarczył godzinny rejs statkiem po Jeziorze Solińskim oraz rejs kolejką gondolową.
Trzeciego dnia wycieczki seniorzy zwiedzili m.in. Klasztor Sióstr Nazaretanek
w Komańczy (ostatnie miejsce internowania Stefana Wyszyńskiego prymasa Polski), Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie oraz uzdrowisko
w Polańczyku. Na zakończenie wycieczki seniorzy odbyli rejs Bieszczadzką Kolejką Leśną.
Po zwiedzanych miejscach grupę oprowadzał wykwalifikowany przewodnik górski
i terenowy. Oprócz zwiedzania wielu urokliwych miejsc seniorzy mieli czas na wspólną integrację – pierwszego wieczoru w miejscu noclegowym zorganizowano grill. Z wycieczki seniorzy wrócili pełni wrażeń i gotowi na kolejny wyjazd.

Narodowe Czytanie

senior flaga


Narodowe Czytanie  - „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza.


8 września 2022 r. odbyło się Narodowe Czytanie - akcja objęta patronatem Pary Prezydenckiej, mająca na celu zachęcenie do wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury. Lekturą jedenastej odsłony Narodowego Czytania były „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza. Akcję zorganizowała Biblioteka Publiczna Gminy Krynice. Seniorzy i animatorki Klubu Seniora wzięli aktywny udział  w akcji, prezentując "Świteziankę" i "Lilije" przy akompaniamencie instruktora muzyki Romana Śliwińskiego.

1001      203

Wycieczka do Lublina i Kozłówki

senior flaga


24 czerwca 2022 r. uczestnicy Klubu Seniora w Krynicach wzięli udział w wycieczce do Lublina i Kozłówki. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Gmina Krynice dla Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi Zdrowotne i Społeczne.
W Lublinie seniorzy w towarzystwie przewodnika zwiedzili Zamek Lubelski - ekspozycje stałe, Kaplicę Trójcy Świętej i wieżę zamkową. Przewodnik przybliżył seniorom historię Zamku królewskiego w Lublinie, który służył niegdyś polskim królom, na przestrzeni wieków był też siedzibą wojsk, a nawet więzieniem. Z tarasu widokowego wieży zamkowej wznoszącej się na około 30 m seniorzy mogli podziwiać widok na panoramę Lublina oraz dziedziniec zamkowy. Kaplica Trójcy Świętej zachwyciła seniorów malowidłami i pięknym wnętrzem.
W Kozłówce seniorzy zwiedzili Muzeum Zamoyskich. Wnętrza pałacu, które zachowały autentyczny wystrój z przełomu XIX i XX w.,  piękne sztukaterie, imponująca kolekcja obrazów wywarły na seniorach duże wrażenie. Z ciekawością słuchali o historii pałacu i rodu Zamojskich. Oprócz wnętrz pałacowych, seniorzy w towarzystwie przewodnika zwiedzali Kaplicę pałacową wzorowaną na kaplicy królewskiej w Wersalu oraz powozownię, w której zaprezentowane są historyczne pojazdy konne z XIX i pocz. XX wieku. Na koniec pobytu w Kozłówce seniorzy podziwiali otaczające pałac ogrody kwiatowe i park krajobrazowy z zabytkowym drzewostanem. W drodze powrotnej do Krynic seniorzy wstąpili do Lubartowa, gdzie obejrzeli z zewnątrz Pałac Sanguszków, będący obecnie siedzibą władz powiatu lubartowskiego, oraz otaczający go rozległy park.

Efekty pracy uczestników Klubu Seniora wykonane podczas zajęć z rękodzieła artystycznego

senior flaga


Tematem przewodnim dwóch ostatnich zajęć z rękodzieła artystycznego było snycerstwo/płaskorzeźba. W ramach zajęć seniorzy dowiedzieli się m.in. jakich użyć narzędzi, jakie drewno wybrać, jak przygotować drewno do rzeźbienia, czym zaimpregnować i pomalować drewno. W części praktycznej pod okiem instruktora seniorzy samodzielnie wykonali i pomalowali rzeźby.

10 Przegląd Pieśni ku Czci serca Jezusowego

senior flaga

12 czerwca 2022 r. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Krynicach odbył się 10 Przegląd Pieśni ku Czci Serca Jezusowego. Celem przeglądu było m.in. pobudzenie szkolnych, amatorskich i parafialnych zespołów muzycznych do wykonywania pieśni liturgicznych i religijnych, popularyzacja najbardziej wartościowych treści muzycznych i sacrum w pieśniach. Przegląd nie miał charakteru konkursu.
Zgodnie z regulaminem każdy z wykonawców prezentował po dwa utwory, w tym jedną pieśń ku czci Serca Jezusowego i jedną dowolną pieśń religijną. Seniorzy z „Klubu Seniora w Krynicach” zaprezentowali pieśni tj.: „Serce Jezusa” i „Tłumy serc”.

 

Zdjęcie

Zajęcia z rękodzieła artystycznego – snycerstwo/płaskorzeźba.

senior flaga

 

12 W ramach projektu „Gmina Krynice dla Seniora” w maju 2022 r. odbyły się zajęcia z rękodzieła artystycznego, których tematem przewodnim było snycerstwo/płaskorzeźba.
Rzeźbienie w drewnie, inaczej nazywane snycerstwem, to stara sztuka zdobnicza i rodzaj rzemiosła artystycznego. W części teoretycznej zajęć Seniorzy dowiedzieli się jakich użyć narzędzi, jakie drewno wybrać, jak przygotować drewno do rzeźbienia, jak wyszlifować drewno po skończonej obróbce, oraz czym zaimpregnować i pomalować drewno. W części praktycznej przy zastosowaniu wzorów do rzeźbienia dla początkujących naniesionych na lipowe deseczki seniorzy pod okiem instruktora uczyli się samodzielnie wykonywać rzeźby.

 

 22     41

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com