Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora

senior flaga

W dniu 13 stycznia 2022 r. w Klubie Seniora w Krynicach odbyło się spotkanie opłatkowe uczestników projektu „Gmina Krynice dla Seniora”. Seniorów i gości przywitał Wójt Gminy Krynice Pan Jacek Wiśniewski. Na spotkanie przybyli: Proboszcz Parafii Świętego Stanisława w Krynicach - ks. Mariusz Łoza, Wiceprzewodniczący Gminnej Rady Seniorów - Pan Witold Semczuk, Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Bogusława Dziubińska, Skarbnik Gminy - Pani Sylwia Pitura oraz Seniorzy biorący udział w projekcie.

Na spotkaniu nie zabrakło życzeń i ciepłych słów od zaproszonych gości a także wspólnej modlitwy poprowadzonej przez księdza Proboszcza. Następnie po odmówieniu modlitwy i symbolicznym podzieleniu się opłatkiem uczestnicy spotkania zasiedli do wspólnej wieczerzy. Nie zabrakło typowo świątecznych potraw, jak barszcz czy pierogi, było też mnóstwo ciepłych pogawędek, uśmiechów. Kwintesencją spotkania był występ muzyczny Seniorów, którzy wykonali tradycyjne kolędy. Spotkanie przebiegło w życzliwej i pełnej radości atmosferze.

Występ muzyczny seniorów

senior flaga

Przygotowania do występu muzycznego seniorów w ramach
XIV Gminnego Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych

W dniu 16 stycznia 2022 r. odbędzie się wspólne kolędowanie solistów oraz grup kolędniczych w ramach XIV Gminnego Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych ONLINE. Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie. W bieżącym roku przegląd odbędzie się  w formie on-line na platformie Microsoft Teams. Celem Gminnego Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych jest popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem, jak również stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego solistów, zespołów, kółek teatralnych działających na terenie gminy Krynice.

Uczestnicy Klubu Seniora wezmą udział w przeglądzie prezentując występ muzyczny. Seniorów przygotował pan Roman Śliwiński w ramach zajęć wokalnych, które odbywają się w ramach projektu „Gmina Krynice dla Seniora”.  Poniżej zdjęcie z nagrywania występu, a na sam występ zapraszamy 16 stycznia 2022 r. Start godzina 15:00. Link do spotkania: https://teams.microsoft.com

 

0001

 

Seniorzy zrobili kartki świąteczne

senior flaga

 Święta Bożego Narodzenia tuż tuż... w radosną atmosferę wprowadziło naszych Seniorów spotkanie w Klubie Seniora, podczas którego pod okiem Pani Teresy Sachajko własnoręcznie zrobili przepiękne kartki świąteczne.

Seniorzy bawili się na zabawie andrzejkowej

senior flaga

 30 listopada 2021 r. Seniorzy zorganizowali w Klubie Seniora w Krynicach spotkanie z okazji Andrzejek. Zabawa trwała kilka godzin, nie zabrakło humorystycznych akcentów, śpiewu, wróżb, przebieranek, smacznego menu przygotowanego przez Seniorów. Dodatkowo wśród Seniorów znajdował się jubilat, pan Andrzej który z okazji imienin otrzymał wiele życzeń i poczęstował uczestników imprezy tortem. Seniorzy zgodnie mówili, że spotkanie andrzejkowe było bardzo udane i z niecierpliwością czekają na kolejne wydarzenia.

image000000

Oferta zajęć dla uczestników Klubu Seniora w Krynicach

senior flaga

 Od 19 lipca 2021 r. w ramach projektu „Gmina Krynice dla Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 rozpoczął swoją działalność Klub Seniora w Krynicach.  
Uczestnikami Klubu Seniora są mieszkańcy Gminy Krynice w wieku 60+. W ramach działalności Klubu Seniorzy mogą swobodnie spotykać się i oddawać ulubionym aktywnościom oraz zainteresowaniom. W ramach projektu zapewniona jest bogata oferta zajęć. Odbywają się wykłady i prelekcje z zakresu prawa, zajęcia taneczne, zajęcia sportowe, zajęcia wokalne, zajęcia psychologiczne, zajęcia kulinarne, zajęcia z rękodzieła artystycznego, zajęcia z edukacji zdrowotnej. Seniorzy mogą korzystać z porady diabetologicznej i porady prawnej. Raz w miesiącu odbywają się wyjazdy na basen.
Nad Klubem Seniora i uczestnikami czuwają dwaj animatorzy. Ponadto zatrudniono i przeszkolono asystenta osoby niepełnosprawnej. Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego. Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.

 

XXI Dzień Papieski w Klubie Seniora w Krynicach

senior flaga

 21 października 2021 r. Seniorzy zorganizowali spotkanie z okazji Dnia Papieskiego. Tegoroczny XXI Dzień Papieski obchodzony w całej Polsce pod hasłem „Nie lękajcie się” stanowił nawiązanie do wypowiedzi Jana Pawła II „Non abiate paura. Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi”, która pochodziła z jego homilii wygłoszonej 22 października 1978 roku podczas mszy świętej na placu św. Piotra w Rzymie, inaugurującej jego pontyfikat. Celem spotkania z okazji Dnia Papieskiego było upamiętnienie osoby i pontyfikatu Jana Pawła II. Spotkanie otworzył Wójt Gminy Krynice Jacek Wiśniewski, który przywitał zebraną publiczność. Następnie Seniorzy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny ku czci Jana Pawła II, po czym zaprosili zebranych na słodki poczęstunek w postaci kremówek, które dzień wcześniej upiekli.

 

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com