Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Wycieczka do Łańcuta i Leżajska

senior flaga

 15 października 2021 r. uczestnicy Klubu Seniora w Krynicach wzięli udział w wycieczce do Łańcuta i Leżajska. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Gmina Krynice dla Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi Zdrowotne i Społeczne.
W Łańcucie Seniorzy zwiedzali zamek wraz z powozownią i stajnią, zaś w Leżajsku Bazylikę Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny oraz Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku. W Bazylice Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Seniorzy poznali historię powstania klasztoru i sanktuarium oraz słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Leżajskiej (Pocieszenia). Podczas pobytu w Bazylice Seniorzy wysłuchali koncertu wykonanego na zabytkowych organach, z których słynie Leżajsk w całej Europie.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku świetlicy wiejskiej

senior flaga

 W dniu 6 października 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie i poświecenie zmodernizowanego budynku świetlicy w Krynicach, w którym od 19 lipca 2021 r. funkcjonuje Klub Seniora w ramach projektu „Gmina Krynice dla Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi Zdrowotne i Społeczne.
W oficjalnym otwarciu obiektu oraz jego poświęceniu uczestniczyli Poseł na Sejm RP- Pan Tomasz Zieliński, Dyrektor Biura Posła Tomasza Zielińskiego- Pani Anna Romanowicz, Proboszcz Parafii Świętego Stanisława w Krynicach - ks. Mariusz Łoza, Wójt Gminy Krynice - Pan Jacek Wiśniewski, Przewodniczący Rady Seniorów Pan Janusz Hałas wraz z Zastępcą- Panem Witoldem Semczukiem, Przewodnicząca Rady Gminy- Bogusława Dziubińska, Sekretarz Gminy - Pan Marcin Kurzępa, Skarbnik Gminy- Pani Sylwia Pitura oraz Seniorzy biorący udział w projekcie. Głównym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi na zewnątrz budynku, oraz ceremonia poświęcenia budynku.

Narodowe Czytanie w Bibliotece Publicznej Gminy Krynice

senior flaga

 8 września 2021 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Krynice odbyło się Narodowe Czytanie - akcja objęta patronatem Pary Prezydenckiej, mająca na celu zachęcenie do wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury. Lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Seniorzy i animatorki Klubu Seniora wzięli aktywny udział  w akcji, czytając fragmenty „Moralności pani Dulskiej”.

3000

Grill integracyjny uczestników projektu „Gmina Krynice dla Seniora”

senior flaga

Aktywność seniorów w ramach Klubu Seniora nie ogranicza się jedynie do działań projektowych. Pod koniec sierpnia 2021 r. Seniorzy spotkali się na grillu integracyjnym, który był okazją do bliższego poznania się.  Grill odbył się przy zbiorniku wodnym w Krynicach. Pogoda i humor dopisały Seniorom, na świeżym powietrzu raczyli się kiełbaskami, oraz przygotowanym poczęstunkiem na słodko. Wspólne pieczenie kiełbasek, śpiew, puszczanie lampionów szczęścia, to wszystko sprawiło, że Seniorom czas upłynął w miłej atmosferze. Spotkanie integracyjne uznali za bardzo udane.

 

Rada Gminy Krynice z wizytą w Klubie Seniora

senior flaga

 W dniu 25 sierpnia 2021 r. Rada Gminy Krynice odbyła wizytę w Klubie Seniora w Krynicach. Klub Seniora w Krynicach, który mieści się w budynku świetlicy wiejskiej w Krynicach, Krynice 84G, 22-610 Krynice powstał i działa w ramach projektu „Gmina Krynice dla Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi Zdrowotne i Społeczne. Spotkanie rozpoczął  Wójt Gminy Krynice Pan Jacek Wiśniewski, witając przybyłych gości. Następnie Wójt przybliżył zebranym zakres prac wykonanych w ramach adaptacji budynku świetlicy na potrzeby Klubu Seniora, wskazał na źródła finansowania oraz opowiedział o działaniach, które są realizowane i planowane do realizacji w ramach projektu „Gmina Krynice dla Seniora”. Następnie członkowie Rady Gminy Krynice udali się oglądać pomieszczenia budynku świetlicy zaadaptowane na potrzeby Klubu Seniora. 

Klub Seniora w Krynicach już działa!

senior flaga

 Od 19 lipca 2021 r. rozpoczął działalność Klub Seniora w Krynicach, który mieści się w budynku świetlicy wiejskiej w Krynicach, Krynice 84G, 22-610 Krynice. Klub Seniora powstał i działa w ramach projektu „Gmina Krynice dla Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi Zdrowotne i Społeczne. Całkowita wartość projektu wynosi 767018,75 zł, w tym wysokość dofinansowania UE: 648218,75 zł.
Celem dostosowania budynku świetlicy w Krynicach na potrzeby Klubu Seniora przeprowadzono niezbędne prace adaptacyjne, które obejmowały zakup i wymianę drzwi zewnętrznych, zakup i wymianę drzwi wewnętrznych, montaż sufitów podwieszanych, terakoty, instalacji elektrycznej, oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Pracom adaptacyjnym poddano pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie kuchenne, pomieszczenie na naczynia, zmywalnie i szatnię. Zamontowano monitoring. Z uwagi na zapewnienie dostępności do budynku osobom niepełnosprawnym zamontowano drzwi zewnętrzne i wewnętrzne dwuskrzydłowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wyposażono zaplecze kuchenne, pomieszczenie szatni, pomieszczenie biurowe, kupiono meble wypoczynkowe oraz szkoleniowe, sprzęt RTV, gry planszowe oraz urządzenia do ćwiczeń. Na adaptację i wyposażenie budynku wydatkowano łącznie 178403,73 zł.
Klub Seniora otwarty jest 4 dni w tygodniu 5 godzin dziennie. Opiekę nad funkcjonowaniem Klubu Seniora sprawują dwaj animatorzy. Uczestnikami Klubu Seniora są mieszkańcy Gminy Krynice w wieku 60+. W ramach działalności Klubu Seniorzy mogą swobodnie spotykać się i oddawać ulubionym aktywnościom oraz zainteresowaniom. W ramach projektu zapewniona jest bogata oferta zajęć. Zajęcia taneczne, zajęcia sportowe, zajęcia wokalne, zajęcia psychologiczne, zajęcia kulinarne, zajęcia z rękodzieła artystycznego, zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia komputerowe, to tylko niektóre z zajęć, które czekają na Seniorów. Seniorzy będą mogli  korzystać z porady diabetologicznej i porady prawnej, jeździć na basen. Zajęcia prowadzone w ramach klubu Seniora nastawione będą również na zaspokajanie potrzeb towarzyskich Seniorów poprzez organizowanie różnego rodzaju uroczystości, spotkań, wieczorków tanecznych, oraz umożliwienie seniorom udziału w imprezach kulturalnych czy wycieczkach. Klub Seniora został wyposażony w niezbędny sprzęt do zajęć sportowych i proponowanych zajęć.

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com