Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

WAŻNE INFORMACJE
  NUMER ALARMOWY 24/7 TEL. 501 694 361 
W SPRAWIE AWARII WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I INNYCH PILNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR – nabór oświadczeń

indeksCentrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Wniosek składany będzie przez Gminę Krynice na podstawie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych, bądź uczniów pełnoletnich.

Program obejmuje dzieci rodzin (w linii prostej, tj. rodziców, dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych), których krewny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR

Oświadczenia o udziale w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krynice w terminie od 15 października 2021 r. do 29 października 2021 r. w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z postanowieniami programu dziecko, które otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy nie może aplikować w obecnym naborze.

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy je dołączyć go do powyższego oświadczenia;
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (wersja edytowalna w MS WORD)

2. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (wersja PDF)

3. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (wersja edytowalna w MS WORD)

4. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (wersja PDF)

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja PDF)

Dzień Edukacji Narodowej

życzenia-page-001

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE
WÓJTA GMINY KRYNICE
W SPRAWIE DZIERŻAWY OŚRODKA ZDROWIA W KRYNICACH

W związku z docierającymi do mnie informacjami na temat rozpowszechnianej na terenie Gminy Krynice petycji dotyczącej Ośrodka Zdrowia w Krynicach informuję, że petycja ta zawiera wiele nieprawdziwych informacji.
Nieprawdą jest jakoby zmieniał się właściciel Ośrodka Zdrowia w Krynicach. Właścicielem placówki była i dalej będzie Gmina Krynice, ponieważ ogłoszony przetarg dotyczy dzierżawy Ośrodka, nie zaś jego sprzedaży. Ponadto podjęte działanie spowodowane są wygasającą z końcem roku aktualną umową dzierżawy, a ogłoszony przetarg na celu ma zapewnienie kontynuacji świadczonych w nim usług.
    Nieprawdziwa jest również informacja określająca czas pracy Ośrodka. Podane w petycji godziny funkcjonowania placówki nie pojawiają się w żadnym dokumencie dotyczącym prowadzonego postępowania. W ogłoszeniu o przetargu określone zostało jedynie, że placówka zapewnić ma „nieodpłatne świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do  piątku co najmniej 5 godzin dziennie”, a rzeczywisty czas pracy Ośrodka nie jest jeszcze znany, ponieważ trwają negocjacje z oferentem.
    Jednocześnie informuję że, zawarte w ogłoszeniu o przetargu wymogi określają minimalny zakres świadczonych usług, a szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka zawarte zostaną w umowie z Wydzierżawiającym.
Mając na uwadze dobro naszych mieszkańców dołożymy wszelkich starań, aby w toczącym się postępowaniu wynegocjować jak najlepsze warunki i jak najszerszy zakres świadczonych usług.
W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców, aby ignorowali rozpowszechnianą petycję, ponieważ zawiera nieprawdziwe informacje, które mogą wynikać z niewiedzy autora bądź świadomego wprowadzania mieszkańców w błąd.
Jednocześnie namawiam i zachęcam do kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy, którzy są w posiadaniu rzetelnych informacji dotyczących przedmiotowej sprawy.

pdf ikona Oświadczenie PDF

 Z wyrazami szacunku Wójt Gminy Krynice
/-/ Jacek Wiśniewski

Kto ma kompostownik może mniej płacić za śmieci

kompostowanie-w-krynicach-plakatMieszkańcy gminy Krynice mogą mniej płacić za śmieci, ale muszą spełniać pewne warunki. Określa je uchwała rady gminy, przyjęta w sierpniu tego roku, a dotycząca zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku.

Zgodnie z decyzją radnych zniżka ta wynosi złotówkę od osoby, a niższa opłata może być naliczana od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości złoży nową deklarację, uwzględniającą kompostowanie bioodpadów. Wzór takiej deklaracji można pobrać w urzędzie gminy albo ze strony internetowej: www.krynice.pl zakładka "Gospodarka odpadami".

Czytaj więcej: Kto ma kompostownik może mniej płacić za śmieci

Poeci i malarze zakończyli sezon

chwilo-trwaj-pazdziernik2021-1 W Dzierążni w gminie Krynice zakończył się tegoroczny cykl spotkań poetów i malarzy pod hasłem "Chwilo trwaj". Ostatnie odbyło się w niedzielę 10 października. Pojawiło się na nim kilkunastu poetów i prawie 10 wystawców obrazów, wyszywanek, rzeźb i innych wyrobów rękodzielniczych, którzy przyjechali m.in. z Kielc, Woli Radzięckiej, Łaszczowa, Tomaszowa Lubelskiego, Komarowa-Osady i Zamościa, oraz lokalni twórcy z Dzierążni.
Poetycką część spotkania rozpoczęło literackie wspomnienie zmarłego niedawno, stałego uczestnika twórczych wydarzeń w Dzierążni Antoniego Różanieckiego. Potem goście recytowali autorskie wiersze o różnej tematyce.
Recytacje poprzedził referat o pracy społecznej, przygotowany przez jednego z pomysłodawców całego cyklu Norberta Samulaka, którego tematykę kontynuowała nauczycielka z Tomaszowa Lubelskiego Zdzisława Stechnij, prowadząca niedzielne spotkanie.
Ponadto jego uczestnicy złożyli kwiaty przy tablicy druhów założycieli OSP w Dzierążni w 1956 roku oraz zapalili znicze przy tablicach - zmarłych członków TEJ jednostki i upamiętniającej pobyt na Ziemi Tomaszowskiej Marszałka Józefa Piłsudskiego. W ten sposób wszyscy uczcili zbliżające się święta - 1 i 11 listopada.

Czytaj więcej: Poeci i malarze zakończyli sezon

Drugi jesienny konkurs plastyczny

jesienne-drzewo"Jesienne drzewa kolorami się mienią. Brązem, pomarańczem, żółcią i czerwienią…". Fragment wiersza Agaty Dziechciarczyk towarzyszy uczestnikom tegorocznego konkursu plastycznego "Jesienne drzewo", organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Krynice.

Pomysłodawcy artystycznej rywalizacji rozpoczęli przyjmowanie propozycji w drugiej edycji konkursu, który jest skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w gminie Krynice.
Młodzi plastycy mogą zgłaszać prace wykonane dowolną techniką. Członkowie jury będą je oceniać w czterech kategoriach wiekowych, od przedszkolaków po uczniów najstarszych klas podstawówek.
Konkursowe propozycje można dostarczać do Biblioteki Publicznej Gminy Krynice i jej filii w Hucie Dzierążyńskiej do 29 października. Potem ocenią je jurorzy, którzy swój werdykt mają ogłosić do 16 listopada.

Czytaj więcej: Drugi jesienny konkurs plastyczny

nsp2021-830

koronawirus-780x420

bip

SMSKRYNICE

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

raport 2020

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

powszechny spis rolny 2020

Joomla template by ByJoomla.com